2017 - DnkCB Foto

Fotogruppen DnkCB
Go to content

Main menu:

2017

Medlemssidene > Medlemsmøter
Fotogruppen 05.10.2017

  • På møtet den 5. oktober møtte det opp 10 deltakere.
  • Hoved temaet på møtet var kåring av de tre beste bildene.
  • Alle bildene ble gjennomgått i plenum og stemt over. Fire bilder skilte seg ut med flest stemmer. En jury på tre personer vurderte disse i henhold til de fire etablerte kriteriene.
  • De tre beste er lagt ut på FB og hengt opp i klubben.
  • Inge frisket opp bevisstheten om bruk av bilder i RAW-format og JPEG-format.

  • Videre aktiviteter:
  • Neste møte skulle normalt bli avholdt torsdag den 19. oktober. Siden 8 medlemmer, deriblant Inge og Erik, skal være med på turen til Albarracin, som går fra 18.-20. oktober, blir det ikke avholdt nytt medlemsmøte i klubben før torsdag 2. november.
  • tema for neste Månedens Bilde er "Gamlebyen", litt inspirert av turen til Albarracin, men det er mange andre steder hvor motivene også er gode.
  • vi ble enige om å ta en tur til Villajoyosa den 9. november for å fange opp gode motiver der. Fremmøte i klubben kl. 10:00.
  • vi må trolig etter hvert innføre medlemsavgift for medlemmer av gruppen. Inge tar en prat med Arne og Reidun.

Fotogruppen 24.11.2017

Cecilies foredrag om Kåre Kivijärvi:

Da jeg var innom Henie-Onstadmuseet tidligere i år, så jeg en så fantastisk fotoutstilling av Kåre Kivijervi at jeg tenke øyeblikkelig: «Dette må fotogruppa se.»  Dere får bedømme selv om tanken var berettiget. De fleste av opplysningene i artikkelen har jeg fra Wikipedia. Andre har jeg også fra nettet der deler av Nasjonalbibliotekets utstilling kan sees. God reise!
 

Kåre Kivijervi 1938 – 1991

Han var den første norske fotograf som fikk bred anerkjennelse som billedkunstner. Han utviklet sin særegne stil som han selv kalte estetisk nyrealisme.
 
Man regner perioden nyrealisme fra det industrielle gjennombruddet i Norge ved overgangen fra 18-  til 19-hundretallet og frem til den annen verdenskrig. Med industriens inntog så man migrasjon til de største byene og dermed også sosiale brytninger, som bl.a. førte til utbyggingen av arbeiderbevegelsen. Løsrivelsen fra Sverige bidro også til å forsterke virkelighetssansen og rosemaling og bonderomantikk måtte vike plassen for nyrealismen. Nok et trekk ved nyrealismen var dype, psykologiske skildringer, både i litteratur og i malerkunst.
Kivijervi var født i 1938 i Hammerfest av kvenske foreldre.
Han nådde svært langt på et meget tidlig stadium av sin karriere:
Etter avlagt realskoleeksamen i 1955 gikk han en kort tid i fotolære. Allerede som 18-åring i 1956  ble han ansatt i Vestfinnmark Arbeiderblad  i 2 år som fotojournalist.
I 1959 gikk han i lære i Tyskland hos Otto Steinert, den tids mest anerkjente lærer i kunstnerisk fotografi. Han foretok reiser til bl.a. både Frankrike og Spania. Etter en periode som flyfotograf takket han ja til en stilling i et finsk blad, noe som bragte ham både til Grøndland, Sovjet og til enkelte andre land.
I 1960 hadde han sin første utstilling i Oslo Kunstforening der han viste arbeidene sine fra Tyskland.
 
Allerede på dette tidspunktet hadde han funnet frem til de karakteristiske stiltrekkene i kunsten sin; han kombinerer sine erfaringene  fra fotojournalistikk med den formalistiske retningen i samtidskunst. Ressultatet ble det han selv kaller estetisk nyrealisme.
 
Hva vil formalismen i kunst si? Jo, den inkluderer aspekter som form, farge og komposisjon og ekskluderer historiske, sosiale, politiske og etiske aspekter. Dermed karakteriseres formalismen av forenkling. Detaljer viskes ut og kunstverket domineres av sterke kontraster og rene linjer. Inspirasjon til denne stilen kan Kivijervi ha fått fra sin omgang med avisbilder, hvor reproduksjonsteknikken ga harde kontraster med få toner mellom rent svart og hvitt.
 
Mange av bildene Kivijervi er kjent for, ble først publisert i tilknytning til avisartikler. Han la stor vekt på kopieringen av bildene og prøvde å være mest mulig tro til negativene. Derfor er stilen hans merket av sterke, men sparsommelige avbildninger. (Se hans fotoserie av Læstadianere i Nord-Norge fra 1962 samt hans fotobeskrivelse av øde landskap og barskt klima.)
 
I 1971 fikkk han som første fotograf noensinne antatt 3 av bildene sine på Høstutstillingen. Videre på 70- og 80-tallet og frem til han døde i 1991 hadde han en mengde utstillinger. Han mottok Hammerfests kulturpris.

Her følger 2 avsnitt sakset direkte fra Nasjonalbibliotekets utstilling:
Finnmarks-fotografen Kåre Kivijärvi (1938-1991) fortjener å bli dratt frem i lyset. Hvis du ikke har hørt om ham er det i stor grad din egen skyld. I 2011 ble han minnet med ei stor fotoutstilling på Nasjonalbiblioteket i Oslo, og med utgivelsen av ei praktbok. Ti år tidligere kom det også ut ei bok med et godt tekstlig innhold, men dessverre med dårlig bildekvalitet.
Kunstnerliv
I likhet med mange kunstnere bygget Kåre Kivijärvi solid opp rundt myten om sitt eget nokså turbulente kunstnerliv. I et TV-intervju ett år før sin død fremstår en av norsk fotografis enere og pionerer som en livstrett, alkoholisert og sykdomsplaget mann, men fortsatt full av sin galgenhumor og ironi.

Under visningen av Kivijervis bilder fant vi eksempler på Kivijervis nyrealsime. (Det var ikke vanskelig.)
Etter visningen ble følgende spørsmål stillet: Hva gjør et sorthvitt bilde med deg/for deg og hva gjør et fargebilde? Hvordan oppfatter vi sorthvite bilder sammenliknet med bilder i farger?
fotogruppen (a) dnkcb.com
DnkCB Foto/IJE (c) 2019
Back to content | Back to main menu