2018 - DnkCB Foto

Fotogruppen DnkCB
Go to content

Main menu:

2018

Medlemssidene > Medlemsmøter
15. februar 2018.

Det var 8 personer tilstede på møtet.
Saker
1. Gjennomgang av Oles vedtekter for Fotogruppen
2. Valg
3. Inge gikk gjennom tips for hvordan man kan få bedre skarpheten i bilder
4. Kjapp gjennomgang av tidligere innleverte bilder

Vedtekter
Det var ingen sterke motforestillinger til Oles forslag til vedtekter.
Kontingent til Fotogruppen ble satt til 20€ for et år og 10€ for et halvt år. Skal blant annet dekke bidrag til klubben for lokaler og støtte samt til forstørrelser og innramming av Månedens Bilder.
Krav om medlemskap i DNKCB blir justert når dette blir avklart.
Valg
Inge Egseth ble valgt til formann.
Ole Milde og Erik Paulsen ble valgt til styremedlemmer. Erik for et år og Ole for to år. Geir Thorstensen ble valgt til vara for to år.
Uskarpe bilder
Noen av bildene som ble innlevert til siste Månedens Bilde konkurranse kom ikke opp fordi de var for uskarpe. Mulige grunner kan være for sterk zoom med for lang lukkertid, for lite utsnitt av et større bilde eller at telefoner og padder komprimerer bildene i tillegg til bruk av gal innstilling på fotoapparatet. Inge gjennomgikk innstilling av ASA, Tid og Lukker.


1. februar 2018.

Gjennomgang  av kandidater til Månedens Bilde. Bilder fra Brit og Erik ble plukket  ut. Et bilde fra Anne kom høyt opp og var veldig bra teknisk og  komposisjonsmessig, men de tilstedeværende mislikte motivet. Spørsmålet  er i hvilken grad det skal være utslagsgivende.

Tema for neste Månedens Bilde er "Svart/hvitt".
Svart hvitt bilder kan lages vhja. funksjoner i det enkelte kamera  eller ved redigeringsfunksjoner i Windows eller iOS. Inge gir gjerne  tips om dette.

Vi er blitt oppfordret til å ta kontingent fra medlemmene. Klubben  vil få 25% av pengene som kommer inn. For det vil vi få tilgang til å  benytte klubbens lokaler, assistanse fra klubbens sekretær, Reidun, med  utsendelse av informasjon til medlemmene i DNKCB, til å administrere vår  bankkonto og til å sette opp grunnlag for regnskap. Vi får også  anledning til å vise bilder i kafeen. Medlemmene i Fotogruppen vil bli  oppfordret til å bli medlemmer av klubben, men dette er ikke et krav.  

Vi foreslår en kontingent på 20€ for hele året og 10€ for de som  blir medlemmer den siste delen av året. Vi foreslår også at pengene blir  benyttet til forstørrelser av bilder som henges opp i klubbens lokaler  samt innkjøp av rammer.

Forslag til annen bruk av pengene mottas gjerne.

Vi arrangerer Fototur til Cartagena den 8. mars. Dette er en  dagstur. Transport vil bli avklart når vi får oversikt over hvor mange  som blir med. Alternativene er å benytte private biler, leie buss med  sjåfør eller å leie buss uten sjåfør dersom en av deltakerne har  sertifikat for store kjøretøyer. Invitasjon legges ut på våre FB sider  og gjennom Reiduns distribusjonsliste.


Vi ønsker å arrangere en utflukt med overnatting på høsten. Forslag   og ønsker om sted og tidspunkt mottas gjerne. Dette bør avklares før  utgangen av mars.
fotogruppen (a) dnkcb.com
DnkCB Foto/IJE (c) 2019
Back to content | Back to main menu